Легализация - същност, цени и срокове

Легализацията представлява апостил, който се поставя в Консулският отдел на МвНР. Това е последната гаранция за истинността на превода. За да се стигне до този последен етап, документът трябва да е преведен с всички необходими заверки, скачен с оригинала на фирмена бланка и гарантиран от подписа на заклет преводач към агенцията, извършваща превода и легализацията.

Документите, издадени от различните учреждения в страната се легализират в МВнР само след тяхната заверка от съответното Министерство, на което са подведомствени (например документ, който е заверен нотариално, свидетелство за съдимост, решение за развод и т.н., най-напред трябва да се завери от Министерството на правосъдието). Когато е издаден от Община или кметство заверката се осъществява от упълномощено от съответния кмет лице (обикновено това е длъжностно лице по гражданското състояние - акт за раждане, граждански брак и т.н.).

В следваща статия ще разясним най-често легализираните документи къде се заверяват и какви са сроковете за изпълнение.

При легализацията на документ, върху него се лепят таксови марки на различна стойност в зависимост от вида на услугата - бавна, бърза, или експресна и в зависимост от вида на документа и това от или за коя държава е предназначен.

Цените на таксовите марки и дните за изпълнение са:
- бавна услуга - 30 лв., срок за изпълнение - 4 дни;
- бърза услуга - 45 лв., срок за изпълнение - 2 дни;
- експресна услуга - 60 лв., срок за изпълнение - в рамките на деня.

* В този случай КО на МвНР заверява подписа на преводача и поставя апостил.

Когато върху документа има поставен Апостил по силата на Хагска конвенция от 5 Октомври 1961 г., или е от/за държавите, с които Република България има сключен договор за Правна помощ, цените на таксовите марки са на половината, сроковете за изпълнение са същите, а именно:

- бавна услуга - 15 лв., срок за изпълнение - 4 дни;
- бърза услуга - 22.50 лв., срок за изпълнение - 2 дни;
- експресна услуга - 30 лв., срок за изпълнение - в рамките на деня.

* В този случай КО на МвНР заверява само подписа на преводача без да поставя апостил.

Когато един документ съдържа в себе си два или повече различни езика, при заверката в КО на МвНР се лепят таксови марки като за 2 или повече документа, в зависимост от броя на езиците.