Facebook допълнения
Социалната мрежа Facebook е един доста добър пазар, независимо от бизнеса Ви.
Ние можем да направим Вашата страница по-интересна - това означава повече потребители, респективно повече потенциални клиенти.

Част от услугите, свързани с Facebook включват:

-  Създаване на уникален дизайн за fan box в официалният Ви сайт
- Създаване на специфични приложения за страницата Ви във Facebook (напр. резервационна форма, запитвания за продукт / услуга, новини от официалният Ви сайт, определена страница от официалният Ви сайт, последни продукти и т.н.)
- Създаване на специална система за коментари, изцяло свързана със страницата Ви във Facebook;
- Създаване и вграждане на различни допълнения и форми във страницата Ви във Facebook и др.

Изработката на всяко едно нещо е строго индивидуално за всеки отделен клиент.

За да отговорим на всичките Ви въпроси и да ви дадем приблизителна оферта, свържете се с нас.