Легализация
Легализация означава изготвяне на даден документ като официален, удостоверен със съответните държавни гаранции за истинност и достоверност на поднесената в него информация. Той се превежда от/на съответния език от заклет към МВнР преводач и след това се заверява от Министерство на Външните Работи на Република България.
Легализацията представлява апостил и/или заверка подписа на преводача, който се поставя в Консулския отдел на Министерство на външните работи.
продължава>
 
Правна помощ
Списък на държавите, с които Република България има сключен договор за правна помощ (облекчен режим на легализация):

Австрия, Армения, Алжир, Беларус, Босна и Херцеговина, Виетнам, Грузия, Йемен, Кипър, Корейска Народна Република, Куба, Кувейт, Либия, Македония, Монголия, Полша, Русия, Румъния, Сирия, Унгария, Франция, Чехия, Сърбия, Словакия, Словения, Хърватска, Узбекистан, Украйна.

При легализация на документи от / за тези държави не се изисква заверка с апостил.