Често задавани въпроси
1. Как се дава поръчка за превод?
Приемането и предаването на поръчки става по няколко начина:
-  на място в офиса на фирмата;
-  като ни изпратите текста за превод по e-mail;
- като изпратите документите за превод на адреса на фирмата, чрез куриерска служба или по пощата (след предварителна уговорка и уточняване на сроковете и условията за превод);

2. Какво представлява официалният превод?
Превод на документ, извършен от оторизирана от Консулски отдел на МвНР агенция за преводи. Преводът се поставя върху фирмената бланка на агенцията със заверка и подпис на оторизиран преводач и печат на агенцията, оформен според изискванията на Консулски отдел. Той може да се използва във всички институции в България и в чужбина. За някои документи е необходима и легализация, в случай че те ще бъдат използвани в чужбина.

3. Как се изчисляват цените на преводите?
Преводаческите агенции изчисляват страница превод по Българския Държавен Стандарт, според който тя се равнява на 1800 знака с интервалите между думите от преведения вече текст. Общият брой страници на готовия превод се определя с точност до половин страница. Можете сами да изчислите това в Microsoft WORD. Отворете файла и без да сте маркирали каквото и да било от текста, изберете менюто Tools, a след това от него командата word count. Ще се появи прозорец, в който Cheracters (with spaces) е броя на знаците в отворения от вас файл. Ако например документа има 14 000 знака, разделяйки ги на 1 800, получаваме 7.77 страници.
Преводи на документ, по-малки от 1800 знака (например например лична карта или паспорт) се таксуват като една страница.
За избягване на завишаване на цените, преводачите се придържат към правила, като например използването на клавиша Tab, при оформянето на текст с голямо разстояние между данните.

4. Какво представлява легализацията?
Легализация означава изготвяне на даден документ като официален, удостоверен със съответните държавни гаранции за истинност и достоверност на поднесената в него информация.

5. Кой извършва легализация и къде се извършва?
Легализацията на документи НЕ се извършва на място в офисите на агенциите за превод и легализация. Нашата фирма си сътрудничи с всички институции, извършващи легализация в България, но всяко учреждение определя свои срокове за изпълнение, които не зависят от фирмата за преводи.

6. За колко време се извършва една легализация?
В зависимост от типа документ сроковете за легализация са различни, заради институциите, през които трябва да минат за заверка.

7. Как се дава поръчка за изработка на интернет сайт?
- на място, в офиса на фирмата, за да уточним всички детайли по реализацията на проекта.
- за предварителна приблизителна оферта, можете да се свържете с нас по e-mail.

8. Какво означава "статичен сайт"?
След изработката и публикуването на сайта в интернет пространството, той не може да бъде редактиран от собственика, без той да има задълбочени познания в зададения програмен език.

9. Какво означава "динамичен сайт"?
Изграден на базата на "система за управление на съдържанието" (CMS).
С помощта на тази система, Вие можете сами да редактирате и управлявате съдържанието сайта си по всяко време, без да имате специализирани технически познания.

10. Как се дава поръчка за превод на интернет страница/сайт?
- на място, в офиса на фирмата;
- като ни изпратите текста за превод по e-mail.

11. Как се дава поръчка за изработка на визитка/рекламен материал? 
- на място, в офиса на фирмата, за да уточним всички детайли.