Устен превод
СИМУЛТАНЕН
Симултанният превод е превод от кабина в момента на говоренето. Той изисква съответната техника – кабини, микрофони, слушалки. Превода се извършва от екип от двама преводачи.

КОНСЕКУТИВЕН
Консекутивният превод е превод с изчакване при преговори и семинари. Ако се говори 5 минути, трябва да се предвидят и 5 минути за превод. Не изисква специална техника. Извършва се от 1 преводач, когато продължителността на ангажимента не превишава 3 часа. При по-голяма продължителност и при лекционни форми задължително се изисква екип от 2-ма преводачи.

ПРИДРУЖАВАНЕ
Придружаването не е същински превод, а по-скоро асистиране при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци, телефонни разговори или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика.

ДРУГИ УСТНИ ПРЕВОДИ
- устен превод пред нотариус;
- преводи пред съдия, следствена служба и други

Времето, в което преводачът е ангажиран от Вас, се включва в цената, независимо дали има същински превод или не.

Минималното заплащане за устен превод е 1 час.
Когато ангажимента изисква повече време, цената се формира на всеки започнал половин час.
Когато ангажимента е за няколко дни цената се формира на ден.