Поддръжка
Поддръжка на сайта от професионалист е нужна когато:
- Нямате време да се занимавате с това :)
- Информацията ежедневно се обновява
- Изискват се по-специални умения (не се сменя само текст) и т.н.

Цената за поддръжка на сайт се формира на базата на няколко фактора:
- Вида на сайта - статичен или динамичен;
- Обема на информацията - брой страници;
- Честота на редакция - колко често се променя информацията в сайта
- Системна и/или текстова администрация е нужна и т.н.

За да отговорим на всичките Ви въпроси и да ви дадем приблизителна оферта, свържете се с нас.