Редизайн
"Рутина дизайн" предлага редизайн и преработка на съществуващ сайт.

Редизайнът (преработката) представлява смяна на визия и / или програмиране и / или система, с която е изграден един интернет сайт първоначално.
Обикновено това се налага, когато сайтът е изграден преди време и не отговаря на динамично развиващият се пазар,
когато искате да смените визията си или платформата (системата), с която е изграден сайтът и т.н.
Редизайнът може да се състои и във:

- Вграждане на допълнения
- Изграждане на специфични модули
- Преработка на статичен сайт в динамичен и др.


Всяка услуга се извършва според нуждите и спецификата на всеки отделен клиент.

За да отговорим на всичките Ви въпроси и да ви дадем приблизителна оферта, свържете се с нас.