Писмен превод

Агенция "Рутина" извършва официални езикови преводи и легализация на български документи за чужбина и чужди документи за България, включително заверка с Aпостил.  Разполагаме със заклети преводачи от и на следните езици: Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Руски, Гръцки, Сръбски, Хърватски, Босненски, Македонски, Португалски, Унгарски, Чешки, Полски, Украински, Грузински, Румънски, Турски, Молдовски, Словенски, Словашки, Албански, Холандски, Фламандски, Нидерландски, Арменски, Норвежки, Шведски, Датски, Иврит, Арабски, Латвийски, Литовски, Финландски,  Фински, Естонски, Персийски, Фарси, Хинди, Китайски, Японски.

Превеждаме лични и служебни документи, стандартни документи, фирмена документация и др.

Превод на специализирани текстове в различни области като:

- техническа
- ръководства на потребителя/ръководства за използване на оборудване или на потребителски уреди;
- ръководства за експлоатация на машини и машинно оборудване
- технически спецификации и др.

- медицинска
- епикризи и медицински бележки,
- научни статии
- ръководства за експлоатация и спецификации на медицинско оборудване и др.

- IT, интернет, филми
- телекомуникации и информационни технологии
- превод на софтуер
- превод и монтаж на субтитри
- превод, изграждане и оптимизация на интернет сайт

- маркетинг и реклама
- промоционални материали, диплянки, кампании и проучвания на удовлетвореността на клиента, брошури, продуктови каталози, продуктови опаковки, менюта и др .

- юридическа
- договори
- становища на правни консултанти
- нормативни и законови разпоредби
- правна документация от всякакъв характер
- екологично законодателство

- икономика, финанси
- учебни материали
- доклади и резюмета за конференции
- социално и здравно осигуряване
- пенсионно осигуряване

- застраховане
- застрахователни полици
- договори
- протоколи за ПТП
- разрешителни за ремонт на МПС и др.

- недвижими имоти
- нотариални актове
- декларации
- пълномощни и др.

- Превод на фирмена документация:
- одит (одиторска документация – писма за поемане на ангажимент, одиторски доклади, доклади за дейността на ръководството, писма до ръководството и др .)
- счетоводство (финансови отчети и пояснителни приложения към тях, счетоводни политики, ведомости за заплати, удостоверения и служебни бележки на служители и др.)
- фирмена документация (устави, учредителни договори, правила и процедури за работа, регистрационни документи, удостоверения от агенции, съдебни решения, референции, сертификати и др.)
- тръжна документация и документация, свързана с обществени поръчки
- документация, свързана с управление на проекти
- корпоративни финанси
- договори за доставка, монтаж и пускане в действие на оборудване (подготовка на площадки, инсталиране, тестване, приемане и пускане в действие);
- документация по осигуряване на качеството (всички видове сертификати по ICO)
- данъци (ЗДДС, Закон за акцизите, ЗКПО, ЗМДТ, ЗОДФЛ, митническо законодателство, приложение на международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, данъчни декларации, справки, данъчни ревизионни актове, жалби и др .)
- бизнес кореспонденция
- удостоверения за акции

- Превод на всички видове банкова документация
- Превод на патенти и авторски права
- хуманитарни науки
- художествена литература
- автомобили и автомобилостроене   
- борсова търговия
- връзки с обществеността, медии и пазарни проучвания
- мениджмънт

Други услуги:

- Езикова редакция на текст;
- Набор на текст;

- Форматиране на текст.


Когато превеждате документ, текст, оферта, който ще представите пред институция, работодател, бизнес партньор е изключително важно той да бъде професионален. Професионализма не се състои само в превода на текста. Важен е начина на оформяне, дълбоки познания в областта към която принадлежи, особено при по-специфичните текстове, които имат определена конкретика и терминология. В този случай е най-добре да се доверите на професионалист, подписал клетвена декларация пред Министерство на Външните работи на Република България - той ще бъде Вашият гарант за успех.

Агенция "Рутина" разполага именно с такива професионалисти в екипа си. Работим с голям набор квалифицирани в своята област преводачи, тъй като един човек не може да бъде "майстор по всичко". Поради тази причина, за да бъдем максимално полезни и да отговорим на Вашите високи изисквания за качество и стил, ние Ви предлагаме доказани професионалисти, работили в своята област не само в България, но и по света.

Прочетете още:

 
 

Какво означава "официален превод"?
Как се изчисляват цените на преводите?
Какво означава "Заклет преводач"?