Цени за превод македонски език

Цени за адаптация от македонски на български език

Вид документ
Цена в лв. за 1 стр.
стандартни (бланкови) документи *
12
медицински документи
14-16
фирмени документи
(в зависимост от сложността)
12-16
друга специализирана литература
(в зависимост от сложността)
12-16


Цени за адаптация от български на македонски език

Вид документ
Цена в лв. за 1 стр.
стандартни (бланкови) документи *
14
медицински документи
16-18
фирмени документи
(в зависимост от сложността)
14-18
друга специализирана литература
(в зависимост от сложността)
14-18

ЦЕНИТЕ СА АКТУАЛНИ КЪМ 2015 Г.

* Стандартите документи са:
- Общински: Удостоверение за раждане, Удостоверение за граждански брак, Удостоверение за семейно положение, Удостоверение за идентичност на имена, Удостоверение за наследници, Удостоверение за постоянен адрес и др.
- Документи, издадени от съд и нотариуси: Свидетелство за съдимост, Спесимен на подпис, Фактури и др.
- Документи, издадени от училища и университети: Диплома за средно и висше образование, Уверение за студент.
- Документи, издадени от църквата: Кръщелно свидетелство
- Документи, издадени от медицински институции: Медицинско свидетелство, Медицинска бележка, Имунизационен паспорт