Какво е "Хостинг" и какво е "Домейн"?

"Хостинг" произлиза от английската дума „host” и буквално преведено означава "домакин", "стопанин", "съдържател".
Има доста фирми, които предлагат на клиентите си услугата "място под наем".
Хостингът означава наемането на определено дисково пространство за определен период от време.
Там е мястото където "се качва" и "седи" Вашият сайт.

В зависимост от нуждите Ви компаниите предлагат различни услуги.
Тези услуги се наричат "Хостинг план" - големината на дисковото пространство, което наемате.
В "наетото" пространство се съдържат и определен брой пощенски кутии.
Това колко място ще си "наемете", зависи от това колко е голям обемът на сайтът Ви.
Там се съхраняват всички файлове (сайтът).

 

Какво е домейн име?

Думата "домейн" идва от английски (domain) и означава "област" или "владение".
Както всеки от нас си има собствено име, от такова се нуждае и Вашият сайт.
Домейн е "името" на сайтът Ви. Чрез него хората ще го разглеждат и намират в търсещите машини.
Обикновено фирмите предлагащи хостинг, предлагат и регистрация на домейн.
Най-често предлагат пакетни цени, включващи и двете.

Първо трябва да изберете името и разширението на сайтът си (.com, .net, .org и т.н.). След това да проверите дали е свободно. След като установите, че името е свободно, изберете подходящият за Вашите нужди хостинг план.

Ако не Ви се занимава, или Ви изглежда сложно, ние можем да го направим вместо Вас.
Много е важно да си изберете добро домейн име - ние ще Ви помогнем в избора му.

 

Кое е доброто домейн име?

- На първо място името трябва да е колкото се може по-кратко и лесно запомнящо се.
- Важно е да е тясно свързано с дейността на фирмата Ви и по възможност да съдържа ключова дума, по която искате да бъдете откривани от търсачките.
- Избягвайте имена, чийто правопис трябва да бъде допълнително разясняван.