Как се изчисляват цените на преводите?
Преводаческите агенции изчисляват страница превод по Българския Държавен Стандарт, според който тя се равнява на 1800 знака с интервалите между думите от преведеният вече текст. Общият брой страници на готовия превод се определя с точност до половин страница. Можете сами да изчислите това в Microsoft WORD:
Отворете файла и без да сте маркирали каквото и да било от текста, изберете менюто Tools, a след това от него командата word count. Ще се появи прозорец, в който Cheracters (with spaces) е броят на знаците в отворения от вас файл. Aко например документа има 14 000 знака, разделяйки ги на 1 800, получаваме 7.77 страници. Това означава, че крайната цена за клиента ще се изчисли върху 8 страници.
Превод на документ, по-малък от 1800 знака (например лична карта или паспорт) се таксува като една страница.
За избягване на завишаване на цените, преводачите се придържат към правила, като например използването на клавиша Tab, при оформянето на текст с голямо разстояние между данните.