Какво означава "официален превод"?

Превод на документ, извършен от оторизирана от Консулски отдел на МвНР агенция за преводи. Преводът се поставя върху фирмената бланка на агенцията с подпис на оторизиран преводач и печат на агенцията, оформен според изискванията на Консулски отдел. Той може да се използва във всички институции в България и в чужбина. За някои документи е необходима и легализация, в случай, че те ще бъдат използвани в чужбина.

След като документът се преведе, превода се скачва с оригинала.

Преводът е на фирмена бланка, като всяка страница завършва с подпис на преводача и печат на агенцията.

В края на превода, преводачът поставя т. нар. „декларация“, с която гарантира истинността на извършения от него превод и носи наказателна отговорност при несъответствие.

Първо се слага превода, след него оригиналният документ. Горният ляв ъгъл на комплекта се подгъва и скачва се с тел бод. Агенцията поставя печата си на гърба на документа, така че да обхваща гърба на оригиналният документ и първата страница на превода. С това агенцията удостоверява, че превода и оригинала са неделимо цяло.
По този начин агенцията и преводачът, поставил подписа си под превода гарантират истинността и верността му.