Легализация
Легализация означава изготвяне на даден документ като официален, удостоверен със съответните държавни гаранции за истинност и достоверност на поднесената в него информация. Той се превежда от/на съответния език от заклет към МВнР преводач и след това се заверява от Министерство на Външните Работи на Република България.
Легализацията представлява апостил и/или заверка подписа на преводача, който се поставя в Консулския отдел на Министерство на външните работи.

В зависимост от вида на документа, преди да бъде заверен от МвНР, трябва да има заверка от други държавни институции.

Такива документи са например: диплома за завършено образование (средно или висше), академична справка и други документи, издадени от институции под шапката на Министерство на образованието.
Свидетелство за съдимост и други документи, издадени от съд и нотариуси, изискват заверка в Министерство на правосъдието.

Всяко учреждение определя свои срокове за изпълнение, които не зависят от фирмата за преводи.

Веднъж заверен в съответната институция (ако се налага), следва заверка в Консулския отдел на МвНР. За тази цел върху документа се лепят таксови марки.

Цената на услугата зависи от срока за изпълнение. Услугата бива бърза, бавна и експресна.

Има някои държави, с които имаме облекчен режим на легализация.
Когато документите са предназначени за страни, с които Република България има сключени договори за правна помощ по граждански дела, или документите са издадени от тези държави и ще служат пред Български институции, таксата за легализация (таксовите марки) са с по-ниска стойност.

За всички останали държави, с които нямаме такъв договор, цената за легализация е по-висока. Тя се дължи на по-високите такси в институциите.

Пълният списък с държави, с които имаме сключен договор за правна помощ можете да видите по-долу, или на официалната страница на МвНР: www.mfa.bg

Съществуват и други изисквания за легализация, които налагат задължителна заверка в посолствата на съответните държави или в МВнР на съответната държава и в нашето посолство в нея.

За правилна легализация може да се обърнете към фирмата за съвет.

Ето и едни от най-често задаваните въпроси относно легализацията на документи. Ако не намирате отговора на Вашият въпрос, свържете се с нас за изчерпателна информация.

Изисквания и заверки за легализация
Легализация - същност, цени и срокове
Правилник за превод и легализация на документи